Medium vi använder idag

Det är enkelt att tro att vi idag enbart använder internet som en plattform för vår mediekonsumtion. För även om det är sant att vi i allt högre utsträckning använder olika digitala tjänster över nätet som vår primära plattform för att ta del av olika typer av innehåll så betyder inte det att de traditionella medierna inte fyller en roll i dagens samhälle. I den här artikeln kollar vi på några av de medium vi använder idag och vilken roll de fyller. (mer…)

Läs mer...