Förstå den nya generationen

Vi lever i en föränderlig värld och idag har de som kallas millennials kommit in i arbetsmarknaden. De är födda mellan 1980 och 2002, och består av en stor grupp människor. Men hur kan man enklast förstå dem för att hitta vad som tilltalar dem som grupp? (mer…)

Läs mer...