Medium vi använder idag

Det är enkelt att tro att vi idag enbart använder internet som en plattform för vår mediekonsumtion. För även om det är sant att vi i allt högre utsträckning använder olika digitala tjänster över nätet som vår primära plattform för att ta del av olika typer av innehåll så betyder inte det att de traditionella medierna inte fyller en roll i dagens samhälle. I den här artikeln kollar vi på några av de medium vi använder idag och vilken roll de fyller. (mer…)

Läs mer...

Använd Youtube som företagare

För många småföretagare och organisationer kan det verka vara en tuff utmaning att skapa ett bibliotek av relevanta video på Youtube. (mer…)

Läs mer...

Historien om sociala medier

Idag vet alla vad sociala medier är. Även i de mest avlägsna delarna av världen har man hört talas om Facebook och Twitter, och förmodligen används det även där på en regelbunden basis. Men det har inte allt varit på så sätt. Och sociala medier i sin nuvarande form har funnit under en relativt kort tid trots att det har en sådan stor påverkan på våra liv (mer…)

Läs mer...