Förstå den nya generationen

Publicerad av

Vi lever i en föränderlig värld och idag har de som kallas millennials kommit in i arbetsmarknaden. De är födda mellan 1980 och 2002, och består av en stor grupp människor. Men hur kan man enklast förstå dem för att hitta vad som tilltalar dem som grupp? Det har visat sig att det inte går. Utan vad man istället ska göra är att titta på gruppen i mindre delar och se hur varje enskild del fungerar och vad som tilltalar dem. Det finns massor att lära och vinna på att förstå den här gruppen då den inom ett par år kommer att vara den största arbetande gruppen i världen.

Tillhör inte samma generation

Millennials beskrivs generellt som en generation som är födda mellan 1980-talet och 2002, men det säger inte mycket om personers unika karaktär. Det finns stora skillnader mellan människor beroende på vilket land de är födda i, deras kulturella, politiska, och historia kontext som påverkar personer annorlunda beroende på hur man vill nå ut i dem Ta till exempel en man född 1982 i dåvarande Sovjetunionen som tekniskt sätt faller i den kategorin. Jämför då den personen med en kvinna född 1998 i Norge så ser du snart hur annorlunda de är. Om man vill förstå sin målgrupp måste man lära sig att skilja på dem för att nå ut till sina potentiella kunder på bästa sätt.

Tillhör inte samma generation

De är mer öppna än tidigare generationer

Generellt sätt så är den här gruppen mer öppna om sitt privatliv än tidigare generationer. Många av dem har vuxit upp med sociala medier och blottat sina liv från en tidig ålder. För dem är det inte lika viktigt med integritet och anonymitet jämfört med tidigare generationer. Instagram-generationen är uppvuxen med att dela med sig allt, vare sig det handlar om att visa upp var man åker på semester, till att visa vad man åt till middag kvällen innan. Det här spelar roll då vi kan förvänta oss att de pratar mer och högre om vad de gillar, och inte gillar. Därför är det så viktigt att an hittar ett budskap som de är vill dela med själva. För den bäst reklamen är den som kommer från en person till en annan, snarare från ett företag till en person. Förstå din målgrupp och vad som tilltalar dem är nyckeln till att skapa lojala och engagerade kunder.

De är mer lojala än tidigare generationer

Varje gång personer pratar om att den yngre generationen är slappa och tar första bästa chans att hitta ett bättre jobb så måste man stanna upp och fundera över det här. Stämmer det verkligen? Faktum är att det inte gör det. Tvärtom så har det visat sig att de anställda i åldersgruppen 18–28 som trivs på sin arbetsplats och får beröm och värde för sina insatser är mer lojala än tidigare generationer. Driver du ett företag är det något som är väldigt viktigt att tänka på om du vill ha anställda som stannar kvar under en längre period.